Hãng phần mềm Cubic | Mỹ

Sản phẩm: Hệ thống phân tích, xử lý, biên tập dữ liệu video hiện trường
Trang web: motiondsp.com
Phần mềm trích xuất, phục hồi và phân tích video, tăng cường chất lượng hình ảnh; truy vết đối tượng, khuôn mặt; Biên tập âm thanh
MotionDSP là một dòng sản phẩm của Cubic Digital cung cấp các giải pháp hỗ trợ các nhu cầu viễn chinh và chiến thuật của quân đội. Dòng sản phẩm MotionDSP bao gồm các công cụ hàng đầu trong ngành để xử lý hình ảnh tiên tiến và phần mềm thị giác máy tính cho các ứng dụng an toàn công cộng, an ninh, chính phủ và quốc phòng.