Hãng phần mềm Exterro | Mỹ

Sản phẩm:
Phần mềm phân tích chứng cứ kỹ thuật số điện tử
Phần mềm trích xuất và khôi phục dữ liệu video máy tính
Phần mềm khai thác lỗ hổng bảo mật
Trang web: exterro.com
Phần mềm Exterro’s Legal GRC là nền tảng toàn diện duy nhất tự động hóa các kết nối phức tạp về quyền riêng tư, hoạt động pháp lý, điều tra kỹ thuật số, phản ứng an ninh mạng, tuân thủ và quản lý thông tin. Hàng nghìn nhóm pháp lý trên khắp thế giới trong các tập đoàn, công ty luật, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật tin tưởng nền tảng Exterro Legal GRC để quản lý rủi ro của họ và mang lại kết quả thành công với chi phí thấp hơn.