Hãng phần mềm Ocean System | Mỹ

Sản phẩm: Hệ thống phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh, video
Trang web: oceansystems.com
Bắt đầu từ năm 1999, Ocean Systems bắt đầu mở rộng Avid Media Composer bằng cách thiết kế các plugin và mô-đun video đã biến hệ thống chỉnh sửa Avid thành một giải pháp trình chiếu và xử lý video kỹ thuật số pháp y mạnh mẽ. Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm bao gồm QuickView LT, Bộ công cụ phục hồi video pháp y – Omnivore ™, v.v. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo trực tiếp và các khóa học từ xa.