Hãng phần mềm Phonexia | Séc

Sản phẩm: Giám định âm thanh
Trang web: phonexia.com
Phonexia là một công ty phần mềm sáng tạo tạo ra các giải pháp sinh trắc học giọng nói và giọng nói tiên tiến nhất trên thế giới. Được hỗ trợ bởi những tiến bộ mới nhất của trí tuệ nhân tạo , âm học, ngữ âm học và khoa học sinh trắc học giọng nói, các sản phẩm của Phonexia cực kỳ chính xác, nhanh chóng và có thể mở rộng.