Lò đốt rác thải tái tạo năng lượng

Lò đốt rác thải tái tạo năng lượng

I. Giới thiệu

Lò đốt rác thải tái tạo năng lượng là thiết bị sử dụng rác thải như là nhiên liệu đầu vào để sản sinh năng lượng, kết hợp các công nghệ hiện đại giúp khử trùng, xử lý các chất độc hại sinh ra trong quá trình đốt rác. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc xử lý rác thải để giảm tác hại tới môi trường. Lò đốt sẽ tiến hành tiêu hủy rác thải ở nhiệt độ cao, lên tới trên 1050°C. Nhiệt lượng từ khí nóng sau buồng đốt sẽ được sử dụng đun sôi nước trong lò hơi sản sinh hơi nước áp suất cao phục vụ chạy máy phát điện, hệ thống sưởi tòa nhà hoặc các mục đích khác. Năng lượng cung cấp từ 5-7 tấn rác có thể tương đương với năng lượng cung cấp từ 1 tấn nhiên liệu dầu đốt.

II. Quy trình hoạt động của lò đốt rác thải tái tạo năng lượng:

Về cơ bản, hoạt động của lò đốt rác thải tái tạo năng lượng cũng vận hành như nguyên lý ở các lò đốt rác bình thường (Nhiệt phân rác thải – Xử lý khói khí thải). Điều khác biệt ở chỗ, tại bộ phận trao đổi nhiệt làm nguội khí thải, nhiệt lượng từ khí thải sau buồng đốt sẽ được hấp thụ lại và tái sử dụng tại tháp làm mát. Nước lạnh được dẫn qua hệ thống ống thép tuần hoàn khép kín tiếp xúc trực tiếp với luồng khí nóng sau buồng đốt. Nước sẽ được làm nóng tới nhiệt độ sôi và chuyển sang dạng hơi nước quá nhiệt. Hơi nước nóng áp suất cao có thể được sử dụng dẫn qua tua bin chạy máy phát điện, dùng cho hấp tiệt trùng trong y tế hoặc tuần hoàn trong hệ thống sưởi tòa nhà… Bên cạnh đó, nước nóng có thể dẫn ra sử dụng trực tiếp cho sinh hoạt hộ gia đình. Quá trình tái sử dụng nhiệt lượng rất hiệu quả có thể đạt tới 70-80% năng lượng đốt.

Sơ đồ nguyên lí lò đốt rác tạo nước nóng

III. Ưu điểm của lò đốt rác thải tái tạo năng lượng:

  • Xử lý rác thải, tận dụng hiệu quả nguồn rác thải trở thành nhiên liệu đốt
  • Xử lý triệt để khí thải và các chất độc hại sinh ra từ quá trình đốt rác thải theo QCVN
  • Tận dụng được nguồn nhiệt lượng sinh ra phục vụ vào nhiều mục đích như chạy máy phát điện; hệ thống sưởi, nước nóng tòa nhà; hệ thống sấy hấp trong công nghiệp…