Lò đốt rác thải tạo nước nóng

Lò đốt rác thải tạo nước nóng

I. Giới thiệu

Lò đốt rác thải tạo nước nóng là thiết bị sử dụng rác thải như là nhiên liệu đầu vào để làm nóng nước, kết hợp các công nghệ hiện đại giúp khử trùng, xử lý các chất độc hại sinh ra trong quá trình đốt rác. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc xử lý rác thải để giảm tác hại tới môi trường. Lò đốt sẽ tiến hành tiêu hủy rác thải ở nhiệt độ cao, lên tới trên 1050°C. Nhiệt lượng từ khí nóng sau buồng đốt sẽ được sử dụng đun nóng nước trong hệ thống trao đổi nhiệt rồi dẫn ra phục vụ hệ thống nước nóng tòa nhà, phục vụ sinh hoạt hộ gia đình hoặc các mục đích khác. Năng lượng cung cấp từ 5-7 tấn rác có thể tương đương với năng lượng cung cấp từ 1 tấn nhiên liệu dầu đốt.

II. Quy trình hoạt động của lò đốt rác thải tạo nước nóng:

Về cơ bản, hoạt động của lò đốt rác thải tạo nước nóng cũng vận hành như nguyên lý ở các lò đốt rác bình thường (Nhiệt phân rác thải – Xử lý khói khí thải). Điều khác biệt ở chỗ, tại bộ phận trao đổi nhiệt làm nguội khí thải, nhiệt lượng từ khí thải sau buồng đốt sẽ được hấp thụ lại và tái sử dụng tại tháp làm mát. Nước lạnh được dẫn qua hệ thống ống thép tuần hoàn khép kín tiếp xúc trực tiếp với luồng khí nóng sau buồng đốt. Nước sẽ được làm nóng tới nhiệt độ yêu cầu rồi được sử dụng trong hệ thống nước nóng tòa nhà, dùng cho hấp tiệt trùng trong y tế hoặc phục vụ sinh hoạt hộ gia đình… Quá trình tái sử dụng nhiệt lượng rất hiệu quả có thể đạt tới 70-80% năng lượng đốt.

Sơ đồ nguyên lí lò đốt rác tạo nước nóng

III. Ưu điểm của lò đốt rác thải tạo nước nóng:

  • Xử lý, tận dụng hiệu quả nguồn rác thải trở thành nhiên liệu đốt
  • Xử lý triệt để khí thải và các chất độc hại sinh ra từ quá trình đốt rác thải theo QCVN
  • Tận dụng được nguồn nhiệt lượng sinh ra phục vụ vào nhiều mục đích như hệ thống sưởi, nước nóng tòa nhà; hệ thống hấp rửa trong công nghiệp, y tế…