bình hút chân không hình tròn

Mã: VDR-20 Danh mục: