Bộ Camera luồn soi khe hẹp, đồng bộ máy ghi KTS, màn hình Hệ thống videoscope chiến thuật

Hỏi kỹ thuật Hỏi báo giá
Mã: EOD VIII Danh mục: