Ghế khám phụ khoa chạy điện, 3 động cơ DT 21 .

Danh mục: