Tủ ấm đối lưu tự nhiên (max 60º)

Mã: IB-01E Danh mục: