Tủ ấm đối lưu tự nhiên (max 70º)

Mã: IB-05G Danh mục: