Tủ ấm lắc có máy lạnh (table top model)

Mã: SI-300R Danh mục: