CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM

Công ty AIPT là một trong những Công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến và phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của khách hàng, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng.

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG HÓA

AN NINH QUỐC PHÒNG

THIẾT BỊ Y TẾ

MÔI TRƯỜNG

SẢN XUẤT – ĐANG CẬP NHẬT